Projektai

Atgal

Projektai

Saulės elektrinės įrengimas įmonėje

2017 m. birželio mėn. bendrovė pradėjo įgyvendinti projektą „Saulės elektrinės įrengimas metalo apdirbimo pramonės įmonėje“ gamyboje“.  Projekto tikslas – sumažinti elektros energijos, gaunamos iš centralizuotų elektros tinklų, vartojimo intensyvumą įmonės veikloje. Šis tikslas bus pasiektas įrengus naujus AEI naudojančius elektros energijos gamybos pajėgumus - saulės elektrinę ant įmonės gamybinio pastato stogo. Įgyvendinus Projektą saulės elektrinėje per metus bus pagaminama ne mažiau kaip 155 MWh elektros energijos.Saulės elektros energija bus pigesnė, todėl sumažės gamybos kaštai ir padidės įmonės veiklos efektyvumas. Be to pagerės darbo organizavimas ir sumažės darbo apmokėjimo sąnaudos. Projektas turės ilgalaikį efektą, nes saulės elektrinė be papildomų investicijų galės būti naudojama kelis dešimtmečius. Šis projektas bus naudingas  ne tik įmonei, bet ir visai šaliai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame energijos vartojimo balanse. Projektas taip pat darys teigiamą įtaką  aplinkai,  nes  prisidės prie gamtos saugojimo, gamtos išteklių taupymo ir oro užterštumo mažinimo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.